KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ, TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG HƯỚNG TỚI ĐỜI SỐNG THANH CAO

Tại những thời điểm bất an, làm thế nào bạn có sự bình an trong tâm trí thay vì lo âu và bối rối?
Trong Kinh Lăng Nghiêm, bài thứ 12, Đức Tỳ Xá Như Lai nói với Ngài Trì Địa Bồ Tát rằng: ” Nên bình cái tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới này đều bình”. Chúng ta là những người đệ tử Phật muốn được bình an, đầu tiên phải bình tâm.
Ở chỗ dầu sôi lửa bỏng mà lại còn tạo nghiệp xấu, thì không thể an. Nếu muốn an, chúng ta cần dứt bỏ mọi vọng tưởng điên đảo, không tranh chấp hơn thua, không chiến tranh giết chóc thì chắc chắn chúng ta sẽ được an. Tâm yên thì thân yên và hoàn cảnh hay quốc độ yên theo.
Kính mời quý vị cùng theo dõi buổi pháp thoại hôm nay và cùng nhau tinh tấn hành trì theo để đạt được an lạc tự tại đích thực nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *