Tag Archives: tăng trưởng hạt giống bồ đề

TẠI SAO PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM?

Phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu học cầu giác ngộ giải thoát, tu hành thành Phật. Chúng ta cần lưu ý, nếu chỉ cầu giác ngộ giải thoát thì chưa phải thật là phát tâm Bồ đề. Như các bậc A La Hán cũng đã giải thoát, các Ngài lấy giáo Pháp của […]