TẠI SAO PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM?

Phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu học cầu giác ngộ giải thoát, tu hành thành Phật.

Chúng ta cần lưu ý, nếu chỉ cầu giác ngộ giải thoát thì chưa phải thật là phát tâm Bồ đề. Như các bậc A La Hán cũng đã giải thoát, các Ngài lấy giáo Pháp của Phật tu hành thành tựu nhưng chưa chứng quả Vô thượng Bồ đề, chưa chứng đạt Pháp và mang giáo Pháp cứu độ chúng sinh như Đức Phật Thích Ca.

Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các bậc Chính Đẳng Chính Giác, các Ngài tu hành chứng đạt được Pháp, chuyển tải Pháp cứu độ chúng sinh; thì đó mới là quả của phát tâm Bồ Đề.

Cho nên, người muốn phát tâm Bồ đề phải tu học Phật Pháp, cầu giác ngộ cho mình rồi mang Phật Pháp đến cho người khác để họ giác ngộ, từ đó mới có nhân duyên tu hành mà chứng đắc Vô thượng Bồ đề.

Trong video dưới đây Hòa Thượng Thích Viên Lý sẽ lý giải cặn kẽ về “Phát Tâm Bồ Đề”. Kính mời Quý vị cùng theo dõi lắng nghe.

 

Phát tâm Bồ Đề cũng là một cách để tăng trưởng hạt giống Bồ Đề. Chính vì vậy hãy áp dụng để cuộc sống an vui, tăng trưởng Bồ Đề Tâm.

#tâm_bồ_đề

#tâm_bồ_đề_là_gì?

#phát_tâm_bồ_đề

#phát_tâm_bồ_đề_là_gì?

 

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỀ CHÙA DIỆU PHÁP

🎯 Địa chỉ: Chùa Diệu Pháp, 311 E Mission Rd., San Gabriel,CA 01776, Hoa Kỳ Hotline: +16 266 140 566

 

FOLLOW DIỆU PHÁP OFFICIAL

► Panpage:  / phapamthoai

► Youtube:  / @dieuphapofficial

► Website: http://chuadieuphap.us/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *