THIỀN CHÁNH NIỆM

Lời Dẫn Nhập

Tất cả những phương pháp thực tập thiền quán trong sách này đều dựa theo lời Phật dạy và được ứng dụng cho một số công việc hàng ngày trong đời sống thực tế. Chuẩn bị một lịch trình thường xuyên để thiền chính là một phần quan trọng để phát triển một thói quen và cảm thấy thoải mái đối với việc thực tập thiền. Thậm chí chỉ với thời gian một vài phút của bạn mỗi ngày cũng có thể là một lợi ích đáng kể. Thiền chánh niệm không phải là để cho suy nghĩ của bạn mông lung cũng không phải là cố gắng làm cho tâm trí của bạn dứt sạch mọi suy nghĩ. Ngược lại, việc thực hành thiền với mục đích chỉ là để chú ý đến khoảnh khắc hiện tại – đặc biệt là những suy nghĩ, cảm xúc, cảm thọ của chính chúng ta – bất kể điều gì đang diễn ra.
Thích Viên Lý
Mời Quý độc giả cùng xem chi tiết tác phẩm “Thiền Chánh Niệm” trong phần dưới đây.
Cảm ơn Quý vị đã dành thời gian tìm hiểu về tác phẩm. Để xem thêm nhiều cuốn sách hay về Phật giáo mời Quý vị xem tại Ebook Ht Thích Viên Lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *