PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP HỌC

Phật giáo và giáo dục chương 2 sẽ chia sẻ về những nội dung xoay quanh: Đề Án khảo sát, Nghiên cứu bậc nhì, Độ tin cậy, độ hiệu lực và độ phổ quát. Kính mời độc giả cùng đón đọc. ĐỀ ÁN KHẢO SÁT Công cụ nghiên cứu chính sẽ được sử dụng trong […]

PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP

phat-giao-va-giao-duc-chuong-1

Phật Giáo và Giáo Dục là một tác phẩm không chỉ giá trị về mặt triết lý giáo dục mà còn bao gồm cả hệ thống giáo dục và thành quả giáo dục ưu việt có khả năng thích ứng cao với mọi quốc độ và thời đại. Tác giả đã dẫn chứng một cách […]

PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC

phat-giao-va-giao-duc

LỜI GIỚI THIỆU Phật Giáo và Giáo Dục là một tác phẩm không chỉ giá trị về mặt triết lý giáo dục mà còn bao gồm cả hệ thống giáo dục và thành quả giáo dục ưu việt có khả năng thích ứng cao với mọi quốc độ và thời đại. Tác giả đã dẫn […]