Category Archives: Ebook HT Thích Viên Lý

Giới thiệu những cuốn sách hay do Hòa Thượng Thích Viên Lý viết.

PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI

HT Thích Viên Lý Mỗi thời đại xã hội con người đều có những vấn đề khác nhau cần giải quyết triệt để, tuy nhiên, trên mẫu số chung thì tất cả các vấn đề đều có cùng một nguồn gốc đó là “tham dục”. Do vậy, muốn chấm dứt tệ nạn xã hội trước […]

PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC

LỜI MỞ ĐẦU Nói đến Phật giáo là nói đến một nền văn minh từ bi, một tuệ giác siêu việt, một giải pháp thù ứng và là một mối tương tác đa phương trên căn bản của tương duyên, tương sinh, tương tức, tương nhập… Nói đến Phật giáo cũng là nói đến những […]

ĐẠO PHẬT VÀ GIÁO DỤC

Thích Viên Lý Vấn đề giáo dục là vấn đề lớn, là vấn đề lâu dài, trọng đại và là vấn đề thiết cốt của đời sống của xã hội nhân loại. Khi nói đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là sứ mệnh giáo dục trong Đạo Phật, quả thật đó là điều bất […]

A PRACTICAL GUIDE TO MINDFULNESS MEDITATION

A Practical Guide To Mindfulness Meditation THICH VIEN LY Your life is very short but full of suffering. Practice mindfulness meditation to reduce stress and end suffering. You don’t waste time and don’t waste money, but you will have a truly meaningful, valuable and peaceful life. The methods of practicing mindfulness meditation in this book […]

THIỀN CHÁNH NIỆM

Lời Dẫn Nhập Tất cả những phương pháp thực tập thiền quán trong sách này đều dựa theo lời Phật dạy và được ứng dụng cho một số công việc hàng ngày trong đời sống thực tế. Chuẩn bị một lịch trình thường xuyên để thiền chính là một phần quan trọng để phát triển […]

THE HANDBOOK OF BUILDING THE BEST NONPROFIT ORGANIZATION OR THE BEST TEMPLE IN AMERICA

INTRODUCTION Non-profit Organizations play a crucial role in enhancing the well-being of society. Tury (2021) describes Non-profi t Organizations as institutions dedicated to a specifi c cause that signifi cantly impacts the community rather than profits. The primary role of Non-profit Organizations is to serve society and not to accumulate profits. According to Tury, over […]

TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI QUYỂN III – BỘ 5 QUYỂN

Tác Giả | HT Thích Viên Lý … Trải qua nhiều năm, khi tham dự các diễn đàn Quốc tế về nhân quyền cũng như các cuộc vận động cho tự do và dân chủ tại nhiều quốc hội của những quốc gia, trong đó có quốc hội Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên Hợp […]

TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI QUYỂN II – BỘ 5 QUYỂN

LỜI TỰA Một cách phổ quát, lịch sử được hiểu là nghiên cứu  về quá khứ với tất cả những lựa chọn và sự kiện phức  tạp của nó mà đối tượng chủ yếu là con người và xã hội.  Mục tiêu nghiên cứu không chỉ giới hạn trong một phạm  trù hay lĩnh vực […]

TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI QUYỂN I – BỘ 5 QUYỂN

Một cách phổ quát, lịch sử được hiểu là nghiên cứu về quá khứ với tất cả những lựa chọn và sự kiện phức  tạp của nó mà đối tượng chủ yếu là con người và xã  hội. Mục tiêu nghiên cứu không chỉ giới hạn trong một  phạm trù hay lĩnh vực nào đó […]

[TỔNG HỢP] NHỮNG CUỐN SÁCH HAY CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ

Thời đại ngày nay con người ngày càng hướng đến thực dụng, chiến tranh, bắn g-iết, lừa đ-ảo…. khiến con người không còn niềm tin vào cuộc sống. Nhằm góp phần vào việc hoằng dương chánh pháp, giúp mọi người dễ dàng tiếp xúc với kho tàng giáo lý của Phật, tạo thuận lợi cho […]