GIỚI CẤM NGƯỜI XUẤT GIA KHÔNG CA HÁT CÓ PHẢI ĐỨC PHẬT HOÀN TOÀN BÁC BỎ VẤN ĐỀ CA HÁT KHÔNG?

Trong Kinh Tăng Chi Bộ đức Phật có dạy: “ Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa hương liệu dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”

Đối với giới cấm không xem ca múa, trong tạng Luật có đề cập: “ Này các tỳ khưu, không nên đi xem vũ ca, hoặc tấu nhạc, vị nào đi thì phạm tội dukkata”

Cũng trong tạng Luật dẫn trên đức Phật đã dạy: “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga âm điệu, luôn cả những kẻ khác cũng bị say đắm trong âm điệu, hàng tại gia phàn nàn, trong khi ra sức thể hiện âm điệu thiền định bị phân tán, người đời sau bị rơi vào xu hướng theo quan điểm sai trái. Này các tỳ khưu, không nên ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài, vị nào ngâm nga thì phạm tội dukkata”

📌 Có phải đức Phật hoàn toàn bác bỏ vấn đề ca hát không? Quan điểm của Ngài đối với vấn đề này như thế nào?

👉 Tất cả sẽ được Hòa Thượng Thích Viên Lý giải đáp trong video này. Kính mời Quý vị cùng lắng nghe!

#giới_luật

#giới_luật_của_người_xuất_gia

#giới_luật_phật_giáo
#hòa_thượng_thích_viên_lý

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỀ CHÙA DIỆU PHÁP

🎯 Địa chỉ: Chùa Diệu Pháp, 311 E Mission Rd., San Gabriel,CA 01776, Hoa Kỳ Hotline: +16 266 140 566

FOLLOW DIỆU PHÁP OFFICIAL

► Panpage:  / phapamthoai

► Youtube:  / @dieuphapofficial

► Website: http://chuadieuphap.us/

———————————–/

© Bản quyền Diệu Pháp Official

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *