Tag Archives: Lá thư điều ngự mùa vu lan 2023

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ MÙA VU LAN

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ MÙA VU LAN HT Thích Viên Lý Thưa bạn đọc! Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có dạy: “Người liêm chính là người biết tri ân và báo ân. Lòng tri ân này được ủng hộ bởi mọi người, từ vua chúa cho đến dân thường. Đây là phẩm chất […]