Category Archives: Sách

HỘI THÔNG THIÊN HỌC DO HAI PHẬT TỬ MỸ THÀNH LẬP TIỂU SỬ NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP

HỘI THÔNG THIÊN HỌC DO HAI PHẬT TỬ MỸ THÀNH LẬP Có Công Đức Quảng Bá Phật Giáo Ở Hoa-Kỳ và Âu Châu – Thích Viên Lý- Thông-Thiên-Học (Theosophy) là một phong trào tâm linh và tổng hợp tôn giáo phát xuất ở Tây phương trong thế kỷ 19. Từ ngữ “Theosophy” gồm 2 từ […]

TỨ DIỆU ĐẾ | HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ

RA MẮT SÁCH TỨ DIỆU ĐẾ |Hòa Thượng Thích Viên Lý LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ XUẤT BẢN BODHI WISDOM DN PUBLISHING ————————————————————– Tất cả chúng sanh trên thế gian được liên kết với nhau bởi bản chất của khổ một cách đồng bộ mà thuật ngữ gọi là cộng nghiệp. Tôi khổ và bạn […]

TRUNG NIÊN THI SỸ, NHỮNG KỶ NIỆM CHƯA NHÒA

TRUNG NIÊN THI SỸ, NHỮNG KỶ NIỆM CHƯA NHÒAT.T. Thích Viên Lý Dù ở chung với thi sỹ Bùi Giáng một phòng trong suốt hơn bốn tháng, nhưng, tôi có cảm thức như không hiểu gì về Ông trừ một vài khái điểm lờ mờ rằng Ông là một Đại Thiên Tài siêu xuất nhất […]

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIẢ Thập Nhị Môn Luận là một trong ba bộ Luận nồng cốt chủ yếu tạo thành Tam Luận Tông, một trong những Tông phái nổi tiếng khó hiểu và thâm áo nhất của Phật giáo. Chủ đích của Thập Nhị Môn Luận là lý giải nhằm làm sáng tỏ giáo […]

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

Vì sự khổ đau của muôn loài, đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, sự thị hiện của Ngài đã mở ra một quang lộ đầy tình thương và tuệ giác, đã san bằng mọi bất công, xóa tan màn vô minh đen tối, và cứu con người […]

PHẬT GIÁO THẾ KỶ 21

PHẬT GIÁO THẾ KỶ 21 Tham luận của Hòa thượng Ching Hsin đọc trong Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ 8 năm 1996 tại Đài Loan Thượng Tọa Thích Viên Lý dịch   Lời mở đầu: Lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thời săn bắn tiến đến thời […]

PHẬT GIÁO VÀ TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI

PHẬT GIÁO VÀ TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI Chủ Biên: Bồ Đề Học Xã Dịch Giả:-Thích Viên Lý MỤC LỤC TỰA CỦA DỊCH GIẢ CHƯƠNG 1 – Điểm Đặc Sắc Cơ Bản của Tâm Lý Học Phật Giáo CHƯƠNG 2 -Tri Nhận Tâm Lý Học, Động Cơ và Tình Cảm CHƯƠNG 3 – Nhân Cách […]

ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN

ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN Tác Giả: Jaidev Singh Dịch Giả: Thích Viên Lý MỤC LỤC VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý CHƯƠNG I 1. Đại Thừa và Nguyên Thủy 2. Ba Giai Đoạn trong Phật Giáo 3.Trung Luận: Cuộc Đời của Long Thọ (Nàgàrjuna)và Đề Bà (Thánh Thiên – Àryadeva) […]

GIÁO SƯ PHẠM CÔNG THIỆN, MỘT CON NGƯỜI RẤT NGƯỜI

Giáo sư Phạm Công Thiện, Một Con Người Rất Người Thích Viên Lý Tôi đã sống với một con người với tất cả ý nghĩa của Người trong một thời gian tương đối dài giữa một giai kỳ buồn vui pha trộn. Có thể nói Gs Phạm Công Thiện là người có một cách sống […]

TÔN GIÁO, MỘT NHU CẦU KHÔNG THỂ THIẾU TRONG ĐỜI SỐNG

TÔN GIÁO, MỘT NHU CẦU KHÔNG THỂ THIẾU TRONG ĐỜI SỐNG T.T. Thích Viên Lý Tôn giáo là nền tảng căn bản của mọi đạo đức xã hội, thiếu tôn giáo, con người sẽ biến thành vô cảm, xã hội sẽ loạn động và tệ nạn xã hội là một thảm kịch không thể tránh […]